Rada Nadzorcza

 

Obecny Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie:

Stanisław Jarmiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesława Klimczak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mirosław Mikołajczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Stefania Federowicz - Członek Rady Nadzorczej
Urszula Konarska - Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Małecka - Członek Rady Nadzorczej
Barbara Nowak - Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Popławska - Członek Rady Nadzorczej
Henryka Trębacz - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Wasiak - Członek Rady Nadzorczej
Marian Winiarski - Członek Rady Nadzorczej