Rachunek walutowy

Produkty dewizoweBank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie.Płatności realizujemy w 3 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), ).


Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD  a EUR, USD  w trybie pilnym.Realizacja zleceń w obrocie dewizowym z polecenia innych banków krajowych i zagranicznych na rachunek klienta prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie dzięki podaniu w treści zlecenia kodu BIC( SWIFT) Banku.Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir krajowy, SEPA oraz TARGET2.