Skup - sprzedaż walut

Skup i sprzedaż walut

Oferta skierowana do klientów:

·         którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,

·         w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest beż żadnych ograniczeń kwotowych.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie skupuje i sprzedaje  waluty: USD (dolar amerykański) i EUR (waluta europejska)

W przypadku zamiaru wywozu waluty za granicę Bank wystawia stosowne zaświadczenia, zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.