Bankowość elektroniczna


Internet Banking dla Firm

 

Usługa niebawem będzie dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

 

Internet Banking dla Firm jest usługą przeznaczoną dla każdego przedsiębiorcy chcącego prowadzić operacje na rachunku bieżącym poprzez Internet. To bardzo wygodny sposób korzystania z rachunku, ponieważ nie ogranicza w czasie (dostęp przez 24h), ani miejscu (dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej).

 

 

OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O:

  1. stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku
  2. historii operacji na tych rachunkach
  3. wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  4. złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  5. przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  6. przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  7. założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  8. założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych

 

Aktywować usługę można będzie  w  placówce Banku po  podpisaniu umowy. Wzór umowy dostępny będzie we wszystkich placówkach Banku.

SMS Banking
SMS Banking jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących na bieżąco otrzymywać informacje o saldzie oraz obrotach. Informacje mogą być przekazywane po każdej zmianie lub raz dziennie, w zależności od treści umowy podpisanej z Bankiem.  Aby aktywować usługę należy w placówce Banku podpisać umowę. Wniosek o aktywację usługi dostępny jest ww wszystkich placówkach Banku.

 

Home Banking
Jest usługą przeznaczoną dla przedsiębiorców chcących w bezpieczny sposób przekazywać zlecenia płatnicze do Banku. Dzięki usłudze Home Banking przedsiębiorcy mogą realizować przelewy, w tym do ZUS i do Urzędu Skarbowego, sprawdzać stan rachunku oraz daje możliwość przekazywania informacji tekstowych do banku (poczta miedzy klientem a bankiem, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę). Aby aktywować usługę należy w  placówce Banku podpisać umowę. Wzór umowy dostępny jest w placówkach Banku.