Rachunek bieżący

Rachunek bieżący skierowny jest do:

  1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Osób prawnych.
  3. Jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
  4. Jednostek samorządu terytorialnego.

 

Korzyści z otwarcia Rachunku bieżącego w Naszym Banku:

  1. Efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi.
  2. Oszczędność czasu poprzez korzystanie  z usług: Internet Bankingu dla Firm, Home Bankingu oraz SMS Bankingu.
  3. Możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w postaci:

     - kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,

     - kredytu płatniczego w rachunku kredytowym,

4.   Szybki i łatwy dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA ELEKTRON Business.

5.  Możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - EUR i USD


Otwarcie rachunku:

 

Wystarczy wypełnić wniosek o otwarcie rachunku i złożyć go w dowolnie wybranej placówce naszego Banku.

 

Przy składaniu wniosku należy posiadać:

  1. numery NIP, REGON, KRS lub  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zależności od formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności
  2. wzór firmowej pieczątki.