Kredyt obrotowy 2006

Jest to kredyt przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą na sfinansowanie bieżącej działalności  związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.

Przeznaczenie:
Kredyt Obrotowy 2006 jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej.
 
Korzyści:
  ▪ Sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności.
  ▪ Wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego.
  ▪ Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje
    potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.
 
Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu Obrotowego 2006 zgodnie z aktualną "Tabelą oprocentowania..." zamieszczoną na stronie.
 
Okres kredytowania:
do 36 miesięcy
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta.
 
Wyplata kredytu:
  ▪ Gotówkowa
  ▪ Bezgotówkowa
 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny in blanco
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowe wymagane przez Bank
  ▪ inne dokumenty wymagane przez Bank indywidualnie ustalane z wnioskodawcą.
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku zamieszczoną na stronie.

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt obrotowy 2006 dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.