Lokata NOWA

PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY BANKU od dnia 15-03-2013r.

Lokata NOWA jest dobrym, pewnym i bezpiecznym sposobem na ulokowanie swoich oszczędności.   

Opis lokaty:
 
  ▪ Lokata imienna.
  ▪ Oprocentowanie zmienne w skali roku ( zależne od stopy redyskonta weksli w NBP)
  ▪ Okres lokowania środków na  1 miesiąc.
  ▪ Przedłużenie lokaty na następny okres 1-miesięczny jest automatyczne ( jeżeli w umowie została ustalona, jako odnawialna) i nie wymaga dodatkowej wizyty w Banku.
  ▪ Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00zł.
  ▪ Oprocentowanie lokaty przy zerwaniu przed terminem zapadalnosci wynosi połowę oprocentowania książeczek oszczędnościowych a-vista.
  ▪ Wpłata na lokatę może być dokonana gotówką lub bezgotówkowo.
 
Dlaczego u nas:
 
  ▪ Brak opłat za otwarcie lokaty.
  ▪ Wystarczy dowód osobisty.
  ▪ Nie musisz posiadać innego rachunku aby skorzystać z lokaty.
  ▪ Niezależne od wysokości kwoty lokowanej, atrakcyjne oprocentowanie.
  ▪ Możesz wycofać środki w dowolnym momencie.

  ▪ Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie gwarantuje Bankowy

    Fundusz Gwarancyjny.
 
Oprocentowanie:

Lokata "NOWA"

Czas trwania lokaty

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

od dnia 07-10-2014r.

 1 miesiąc  0,6 stopy redyskonta weksli w NBP

1,35%

Lokaty typu "Nowa" założone do dnia 14-03-2013r. funkcjonują na warukach ustalonych w umowie z Klientem