Tabela oprocentowania

 
Aktualna Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie do pobrania dla Klientów naszego Banku.
 
 Zmiana tabeli jest związana ze zmianą przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych