Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

 

Funkcję Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie pełnią następujące osoby:

 

 Bernard Banasiak  – Prezes Zarządu
 Małgorzata Wojtczak  – Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych
 Elżbieta Dąbrowska  – Zastępca Prezesa  Zarządu ds.ekonomiczno-finansowych