Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

 

Funkcję Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie pełnią następujące osoby:

 

Bernard Banasiak  – Prezes Zarządu
Małgorzata Wojtczak  – Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych
Ewa Bruździak
 – Zastępca Prezesa  Zarządu ds.ekonomiczno-finansowych