Poradnik pisania CV

 Powrót

 

Dokumenty, które mają przedstawić Twoją osobę potencjalnemu pracodawcy to:

życiorys zawodowy i list motywacyjny. Są one również formą pierwszego kontaktu i zarazem Twoją wizytówką. Właśnie na podstawie CV i listu motywacyjnego, w dużym stopniu, podejmujemy decyzję o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.


Poniżej przedstawiamy nasze oczekiwania w zakresie wyglądu i treści obu tych dokumentów.

Życiorys zawodowy (CV):

 • Zdjęcie kandydata: załącz      zdjęcie jak do dowodu osobistego.
 • Dane personalne: napisz: imię i      nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Wykształcenie:

Ukończone szkoły wymień w kolejności od ostatnio ukończonej lub obecnej do najwcześniejszej. Określ specjalizację na studiach lub nawet temat pracy dyplomowej.

 • studia      podyplomowe,
 • studia      magisterskie/licencjackie,
 • liceum.

Doświadczenie zawodowe:

Wszystkie dane wpisuj w kolejności od ostatnio wykonywanej pracy do najwcześniejszej. Podaj nazwę stanowiska i zakres wykonywanych obowiązków. Twoje praktyki i staże są Twoim doświadczeniem zawodowym.

 • obecna      praca,
 • wcześniejsze      prace,
 • praktyki/staże,
 • prace      sezonowe.

Działalność dodatkowa:

Taką informację zamieść, jeśli udzielasz się w organizacji szkolnej, studenckiej, jeśli jesteś wolontariuszem w jakiejś organizacji.

Inne umiejętności i uprawnienia np: 

 • posiadasz      prawo jazdy,
 • znasz      specjalistyczne programy komputerowe,
 • zdobyłeś      uprawnienia zawodowe, certyfikaty,
 • dyplomy      poświadczające umiejętności.

Zainteresowania:

Jeśli masz hobby, oryginalne zainteresowania, uprawiasz sport - napisz o tym. Nie podawaj nieprawdziwych zainteresowań ponieważ możesz trafić na kogoś, kto naprawdę się tym interesuje.

UWAGI:

Dokument powinien być napisany zwięźle.
CV powinno zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych personalnych.
CV jest dokumentem określającym wartość osoby na rynku pracy – wszelkie informacje w nim zawarte muszą być prawdziwe i mogą być sprawdzane podczas procesu rekrutacji.

 
List motywacyjny powinien zawierać:

 • aspekt      motywacyjny - w jakim celu do nas piszesz, czy starasz się o pracę na      określonym stanowisku (jeśli piszesz bez związku z konkretnym ogłoszeniem      rekrutacyjnym, określ rodzaj pracy jaki Cię interesuje);
 • informacje      dotyczące doświadczenia zawodowego i wykonywanych wcześniej obowiązków,      które będą przydatne na stanowisku o które się ubiegasz;
 • uzasadnienie      do gotowości podjęcia pracy w naszej firmie - to właśnie ta część      odzwierciedla Twoją wiedzę na temat naszego Banku i faktyczną motywację do      pracy w naszym gronie.

Wymagania formalne:

List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna storna A4 (niezależnie od tego, ile lat pracy i ile doświadczeń zawodowych masz za sobą). Nie zapomnij na koniec o podpisie.

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Jeżeli z CV i listu motywacyjnego będzie wynikać, że odpowiadasz kryteriom naboru na dane stanowisko, to możesz liczyć na rozmowę kwalifikacyjną, która jest kolejnym etapem rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna zawiera następujące elementy:

 • rozmowa      o wykształceniu,
 • rozmowa      o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym,
 • rozmowa      o kompetencjach, umiejętnościach i wiedzy (mogą pojawić się pytania      merytoryczne lub próbki; wiedzy, pracy, obsługi komputera),
 • rozmowa      o danym stanowisku,
 • rozmowa      o planach zawodowych,
 • rozmowa      o oczekiwaniach kandydata wobec nas,
 • odpowiedzi      na pytania kandydata.