Aktualna Taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie do pobrania dla

Klientów naszego Banku.

Plik do pobrania -TPiO aktualna do 31-12-2022r.

W związku ze wzrostem kosztów kontrahentów i świadczonych przez nich usług dla Banku i Klientów oraz wzrostem wskaźnika inflacji wg. prognoz makroekonomicznych od 01-01-2023r. będzie obowiązywała nowa TPiO w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie.

Plik do pobrania _TPiO_ obowiązujaca od 01-01-2023r.