Bankowość elektroniczna


Internet Banking

Internet Banking jest usługą przeznaczoną dla klientów indywidualnych naszego Banku, którzy chcą przeprowadzać operacje na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za pośrednictwem Internetu. Zaletą tej usługi jest 24-godzinny dostęp do rachunku ROR i dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej.

 

 Funkcje systemu pozwalają na:
·         sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
·         sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych,
·         sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
·         sprawdzanie stanu rachunków kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach  kartowych,
·         wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
·         wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
·         wykonywanie przelewów do ZUS,
·         wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
·         zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
·         drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
·         zarządzanie szablonami płatności,
·         zarządzanie listą kontrahentów.


Dzięki usłudze Internet Banking w prosty i wygodny sposób można wykonywać różne dyspozycje w rachunku oszczędzając czas, mając dostęp 24 godziny na dobę z każdego zakątka świata.

Aby aktywować usługę zapraszamy  do  dowolnej placówki Banku aby podpisać umowę. Wzór umowy  zostanie udostępniony Kilentowi przed podpisaniem umowy.

SMS Banking


Telefon komórkowy do kontaktów z bankiem ! - to proste poprzez SMS BANKING
Telefon komórkowy może być jeszcze bardziej użyteczny.

SMS Banking jest usługą  przeznaczoną dla klientów indywidualnych naszego Banku, którzy chcą na bieżąco otrzymywać informacje o saldzie oraz o obrotach na  swoim rachunku. Informacje te mogą być przekazywane po każdej zmianie lub raz dziennie w zależności od treści umowy podpisanej z Bankiem. Aktywowanie usługi SMS Banking jest bezpłatne, a abonament miesięczny wynosi  2 zł, bez względu na ilość otrzymanych SMS-ów.

 

Aby aktywować usługę Klient powinien udać się do  dowolnej placówki Banku i podpisać umowę o aktywowanie usługi.

Wniosek o aktywację usługi dostępny jest w każdej placówce Banku.

 

Telefoniczna informacja na hasło

 

 Telefoniczna informacja na hasło to możliwość telefonicznego uzyskania informacji:

  • o stanie konta,
  • o obrotach na rachunku.

 

w godzinach pracy banku po podaniu łącznie:

imienia i nazwiska / nazwy Posiadacza rachunku

numeru rachunku

hasła