Internet Banking dla Firm

Usługa niebawem będzie dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

Internet Banking dla Firm jest usługą przeznaczoną dla każdego przedsiębiorcy chcącego prowadzić operacje na rachunku bieżącym poprzez Internet. To bardzo wygodny sposób korzystania z rachunku, ponieważ nie ogranicza w czasie (dostęp przez 24h), ani miejscu (dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej).

 

OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O:

  • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych
     

Aktywować usługę można będzie  w  placówce Banku po  podpisaniu umowy. Wzór umowy dostępny będzie we wszystkich placówkach Banku.

SMS Banking
SMS Banking jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących na bieżąco otrzymywać informacje o saldzie oraz obrotach. Informacje mogą być przekazywane po każdej zmianie lub raz dziennie, w zależności od treści umowy podpisanej z Bankiem.  Aby aktywować usługę należy w placówce Banku podpisać umowę. Wniosek o aktywację usługi dostępny jest ww wszystkich placówkach Banku.

Home Banking
Jest usługą przeznaczoną dla przedsiębiorców chcących w bezpieczny sposób przekazywać zlecenia płatnicze do Banku. Dzięki usłudze Home Banking przedsiębiorcy mogą realizować przelewy, w tym do ZUS i do Urzędu Skarbowego, sprawdzać stan rachunku oraz daje możliwość przekazywania informacji tekstowych do banku (poczta miedzy klientem a bankiem, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę). Aby aktywować usługę należy w  placówce Banku podpisać umowę. Wzór umowy dostępny jest w placówkach Banku.