Internet Banking

Internet Banking jest usługą przeznaczoną dla klientów indywidualnych naszego Banku, którzy chcą przeprowadzać operacje na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za pośrednictwem Internetu. Zaletą tej usługi jest 24-godzinny dostęp do rachunku ROR i dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej.

 Funkcje systemu pozwalają na:

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • sprawdzanie stanu rachunków kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach  kartowych,
 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zarządzanie szablonami płatności,
 • zarządzanie listą kontrahentów.


Dzięki usłudze Internet Banking w prosty i wygodny sposób można wykonywać różne dyspozycje w rachunku oszczędzając czas, mając dostęp 24 godziny na dobę z każdego zakątka świata.


Aby aktywować usługę zapraszamy  do  dowolnej placówki Banku aby podpisać umowę. Wzór umowy  zostanie udostępniony Klientowi przed podpisaniem umowy.

SMS Banking


Telefon komórkowy do kontaktów z bankiem ! - to proste poprzez SMS BANKING
Telefon komórkowy może być jeszcze bardziej użyteczny.

SMS Banking jest usługą  przeznaczoną dla klientów indywidualnych naszego Banku, którzy chcą na bieżąco otrzymywać informacje o saldzie oraz o obrotach na  swoim rachunku. Informacje te mogą być przekazywane po każdej zmianie lub raz dziennie w zależności od treści umowy podpisanej z Bankiem. Aktywowanie usługi SMS Banking jest bezpłatne, a abonament miesięczny wynosi  5 zł, bez względu na ilość otrzymanych SMS-ów.

Aby aktywować usługę Klient powinien udać się do  dowolnej placówki Banku i podpisać umowę o aktywowanie usługi.

Wniosek o aktywację usługi dostępny jest w każdej placówce Banku.

Telefoniczna informacja na hasło

Telefoniczna informacja na hasło to możliwość telefonicznego uzyskania informacji:

 • o stanie konta,
 • o obrotach na rachunku.

w godzinach pracy banku po podaniu łącznie:

imienia i nazwiska / nazwy Posiadacza rachunku

numeru rachunku

hasła