Internet Banking

Internet Banking jest usługą przeznaczoną dla klientów indywidualnych naszego Banku, którzy chcą przeprowadzać operacje na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za pośrednictwem Internetu. Zaletą tej usługi jest 24-godzinny dostęp do rachunku ROR i dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej. Funkcje systemu pozwalają na:

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • sprawdzanie stanu rachunków kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach  kartowych,
 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zarządzanie szablonami płatności,
 • zarządzanie listą kontrahentów.


Dzięki usłudze Internet Banking w prosty i wygodny sposób można wykonywać różne dyspozycje w rachunku oszczędzając czas, mając dostęp 24 godziny na dobę z każdego zakątka świata.

 

Aby aktywować usługę zapraszamy  do  dowolnej placówki Banku aby podpisać umowę. Wzór umowy  zostanie udostępniony Klientowi przed podpisaniem umowy.

 

Internet Banking dla Firm Usługa niebawem będzie dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

Internet Banking dla Firm jest usługą przeznaczoną dla każdego przedsiębiorcy chcącego prowadzić operacje na rachunku bieżącym poprzez Internet. To bardzo wygodny sposób korzystania z rachunku, ponieważ nie ogranicza w czasie (dostęp przez 24h), ani miejscu (dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci internetowej).

OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O:

 • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku
 • historii operacji na tych rachunkach
 • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
 • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do
 • wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
 • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
 • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
 • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
 • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych

Aktywować usługę można będzie  w  placówce Banku po  podpisaniu umowy. Wzór umowy dostępny będzie we wszystkich placówkach Banku.

SMS Banking
SMS Banking jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących na bieżąco otrzymywać informacje o saldzie oraz obrotach. Informacje mogą być przekazywane po każdej zmianie lub raz dziennie, w zależności od treści umowy podpisanej z Bankiem.  Aby aktywować usługę należy w placówce Banku podpisać umowę. Wniosek o aktywację usługi dostępny jest ww wszystkich placówkach Banku.