Aktualna Taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie do pobrania dla

Klientów naszego Banku.

Plik do pobrania _TPiO_ obowiązująca do 30-04-2023r.

W związku udostępnieniem funkcjonalności wydawania kart w aplikacji Nasz Bank - Bank Spółdzielczy w Mszczonowie wprowadził zmiany do TPiO od 02-05-2023r.

Plik do pobrania _TPiO_ obowiązująca do 02-05-2023r.