Rachunek bieżący skierowany jest do:

 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Osób prawnych.
 • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
 • Jednostek samorządu terytorialnego.
   

Korzyści z otwarcia Rachunku bieżącego w Naszym Banku:

 • Efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi.
 • Oszczędność czasu poprzez korzystanie  z usług: Internet Bankingu dla Firm, Home Bankingu oraz SMS Bankingu.
 • Możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w postaci:
  • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
  • kredytu płatniczego w rachunku kredytowym,
 • Szybki i łatwy dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA ELEKTRON Business.
 • Możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - EUR i USD


Otwarcie rachunku:

Wystarczy wypełnić wniosek o otwarcie rachunku i złożyć go w dowolnie wybranej placówce naszego Banku.

 

Przy składaniu wniosku należy posiadać:

 • numery NIP, REGON, KRS lub  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zależności od formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności
 • wzór firmowej pieczątki.