Obecny Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie:


Zbigniew Wasiak           - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Penczonek      - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urszula Konarska           - Sekretarz Rady Nadzorczej
Sylwester Frączkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Kwiatkowski   - Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Popławska        - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Męcina             - Członek Rady Nadzorczej