Oferta skierowana do klientów:

  • którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,
  • w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest beż żadnych ograniczeń kwotowych.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie skupuje i sprzedaje  waluty: USD (dolar amerykański) i EUR (waluta europejska)

W przypadku zamiaru wywozu waluty za granicę Bank wystawia stosowne zaświadczenia, zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.