Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku    w  tym  relacje  z  udziałowcami  Banku  i  klientami,  organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zasady Ładu korporacyjnego obowiązującego w Banku:
 
Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie

Oświadczenie Zarządu Banku

Statut Banku
Struktura organizacyjna BS Mszczonów od 01.01.2024r.

Struktura organizacyjna BS Mszczonów  do 32.12.2023r.

 

 Oceny Rady Nadzorczej stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego:

 Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie” za rok 2022

 Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie” za rok 2021

 Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie” za rok 2020

 

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu:

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji za rok 2022

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2021

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2020

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2019

Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu za rok 2018

Sprawozdania Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego:

Sprawozdanie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2020