Karta płatnicza za pomocą której Klienci mogą wypłacać gotówkę z bankomatów, płacić w punktach usługowych oraz za zakupione towary także w sklepach internetowych .

Zalety:

  •   Można korzystać z niej wszędzie, w punktach handlowych, kasach banków i bankomatach. Wystarczy ze są oznaczone logo VISA.
  •   Karta VISA akceptowana jest na całym świecie.
  •   Oszczędzasz czas i pieniądze wypłacając w bankomatach Banku Spółdzielczego w Mszczonowie oraz w sieci blisko 2000 bankomatów Banków Spółdzielczych  zrzeszonych w SGB BANK S.A. i BPS S.A.
  •   Transakcje bezgotówkowe dokonywane w bankomatach w/w Banków są  bezpłatne.
  •   Karta VISA wydawana jest na 4 lata, po upływie tego terminu Klient może ją przedłużyć.

  Bezpieczeństwo korzystania z Karty zwiększa własny kod PIN.

  •   Bezpieczeństwo dokonywania płatności za pomocą karty w sklepach internetowych zwiększa rejestracja w dostępnej w Banku usłudze 3D-Secure ( pod warunkiem, że sklep internetowy też posiada wdrożoną usługę 3D-Secure).
  •   Opłata za w/w usługę zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat"


Limit:
Klient posiada możliwość samodzielnego ustalenia limitu operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki do swojej karty VISA.
Opłata za usługę zgodnie z "Taryfą Prowizji i opłat".

 

Gdzie po kartę i informacje:
Szczegółowe informacje są dostępne w placówkach Banku, pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce kontakt.

Opłaty za korzystanie z karty VISA:

 

Nazwa operacji Opłata
Wydanie pierwszej karty do konta 10,00
Wydanie karty w trybie ekspresowym 45,00
Wydanie każdej następnej karty po utracie ważności poprzedniej zgodnie z taryfą prowizji i opłat
Opłata miesięczna za posiadanie karty 3,00
Wydanie duplikatu karty 20,00
Transakcje bezgotówkowe w kraju bezpłatne
Transakcje bezgotówkowe za granicą 1% od kwoty transakcji
Wypłaty gotówki w sieci bankomatów Banku w Spółdzielczych oraz banków zrzeszonych w SGB BANK S.A. i BPS S.A. bezpłatne
Wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach zgodnie z taryfą posiadacza bankomatu
Wydanie historii transakcji bezpłatnie
Zastrzeżenie karty bezpłatnie
Zmiana PIN-u w bankomatach SGB 3,50
Zmiana PIN-u w bankomatach innych banków 7,00

 

Dokumenty potrzebne do wydania karty VISA Elektron:

  • konieczne posiadanie rachunku ROR w naszym Banku
  • ważny dowód osobisty