Bank Spółdzielczy w Mszczonowie informuje ze informacje zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty Banku w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane zamieszczone w serwisie mają jedynie charakter informacyjny.

 

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej. Zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany danych bez uprzedniego powiadomienia.

 

Bank informuje również ze nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku błędnego działania strony internetowej, złej interpretacji treści zamieszonych na stronie oraz za aktualność i kompletność treści zawartej na stronie internetowej.

Użytkownik korzystając ze strony przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje wysyłane ze pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji danych poprzez sieć Internetową mogą być zagrożone ingerencją osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy usługi Internet Banking.

Informujemy również ze strona internetowa nie jest w żaden sposób połączona z siecią komputerową Banku.

Wszelkie prawa do całkowitej zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich części pod warunkiem nienaruszalności praw autorskich. Żadna części strony internetowej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie nie może być kopiowana w celach komercyjnych w całości lub części, bez pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Mszczonowie.