Funkcję Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie pełnią następujące osoby:

 

Małgorzata Wojtczak  – Prezes Zarządu
Ewa Bruździak              – Zastępca Prezesa  Zarządu ds.ekonomiczno-finansowych
Aleksandra Witczak     – Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych