Rada Nadzorcza

 

Obecny Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie:

Zbigniew Wasiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesława Klimczak         - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stefania Federowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
Urszula Konarska            - Członek Rady Nadzorczej
Aneta Rudzka
- Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Popławska
- Członek Rady Nadzorczej