Rada Nadzorcza

 

Obecny Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszczonowie:

Zbigniew Wasiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Penczonek         - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urszula Konarska 
- Sekretarz Rady Nadzorczej
Sylwester Frączkiewicz
- Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Kwiatkowski
- Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Popławska
- Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Męcina
 - Członek Rady Nadzorczej