Kredyt przeznaczony na:
        Zakup pojazdów
Dodatkowo można sfinansować:
        koszty ubezpieczenia AC, OC, NNW kredytowanego pojazdu.
Pojazd - nowy lub używany, podlegający zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z wyłączeniem pojazdów „składaków”:

  • samochód osobowy,
  • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie do 3,5 t,
  • motocykl,
  • nowy motorower, quad i skuter,
  • przyczepa samochodowa,

Kredytowanie 100% wartości pojazdu w przypadku samochodów nowych i 90% wartości w przypadku pojazdów używanych

Możliwość uzyskania dodatkowej kwoty kredytu na ubezpieczenie pojazdu.

Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia kredytu:

  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenie o dochodach
  • Dokument potwierdzający wartość zakupu
  • Inne dokumenty wymagane przez Bank

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt konsumencki ratalny na zakup pojazdów dostępna jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.