Kredyt "Moje mieszkanie" to idealne rozwiązanie dla osób chcących zakupić własne mieszkanie lub dom,  a nie posiadających odpowiednich środków finansowych aby zrealizować ten cel.
   
Przeznaczenie kredytu:

1) remont, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa domów jednorodzinnych,
2)  remont, modernizacja bądź przebudowa lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
3)  adaptacja pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
4)  wykończenie (dokończenie budowy) lokalu mieszkalnego,

5)  zakup:
    a)       domu jednorodzinnego,
    b)       lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,
    c)       spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ,
    d)       prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
    e)       działki budowlanej, w tym także siedliskowej wyłączonej z produkcji rolnej,
    f)        udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne

  nakłady związane z:
    a)      budową budynku
     b)       budową lokalu mieszkalnego,
     c)       remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową domów jednorodzinnych,
     d)       adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
     e)       zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
     f)        zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,
    g)       wykończenie (dokończenie budowy) lokalu mieszkalnego,
    h)       wykończenie domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
     i)         budową lub rozbudową domu prowadzoną przez generalnego wykonawcę lub systemem gospodarczym na działce należącej do Kredytobiorcy,
6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego